Laserskaninng

Overordnet side: Tillegg tjenester
page main image

⊕ Utvid

Laser skanning brukes i en rekke bruksområder som krever nøyaktig og presis datainnsamling.
Noen vanlige eksempler inkluder:

  • Kartlegging av terreng og topografi, terrengmodeler
  • Produksjon av digitale modeller for arkitektur og ingeniørfag
  • Oppmåling og dokumentasjon av arkeologiske steder
  • Dokumentasjon av historiske bygninger og monumenter for restaureringsformål, fks museum
  • Undersøkelse av skips- og oljeplattformer for vedlikeholdsformål
  • Asbuild

Ta kontakt om evt andre type skanning